Ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο φωτοβολταϊκού πάρκου 'Metro Energy'
Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα 'Metro Energy'
αντλίες θερμότητας

Φωτοβολταϊκά οικιακά

photovoltaics-for-homeΗ Ελλάδα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή ένωση δίνει την δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων χαμηλής ισχύος, έως 10Kwp στις στέγες των σπιτιών. Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνεται η ενίσχυση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Γι' αυτό το λόγο το κόστος εγκατάστασης είναι χαμηλό συγκριτικά με την αυξημένη τιμή πώλησης της κιλοβατώρας (Kwh), έτσι ώστε ο καταναλωτής να κάνει γρήγορη απόσβεση του συστήματος που τοποθέτησε και να έχει ένα λογικό κέρδος για τις υπηρεσίες που παρέχει στο δίκτυο.

Έτσι ο κάθε ένας μας μπορεί να παράγει ενέργεια φιλική προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα να κερδίζει ένα επιπλέον μηνιαίο εισόδημα από την πώληση της.

Εδώ και χρόνια παρατηρείται, και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μία συνεχής αύξηση των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες σπιτιών με ιδιαίτερη επιτυχία, ακόμα και σε χώρες με πολύ λιγότερη ηλιοφάνεια σε σύγκριση με την Ελλάδα.
Το οικιακό φωτοβολταϊκό σύστημα αφορά οικιακούς καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10 κιλοβάτ (KWp) στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών. Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα, καθώς και σύνδεση με την ΔΕΗ στο όνομα τους.

Πλεονεκτήματα εγκατάστασης οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος

 • Η ενέργεια που παράγεται πωλείται στη ΔΕΗ σε συγκεκριμένη σταθερή τιμή για 25 χρόνια
 • Δεν χρειάζεται άδεια και άλλες πολύπλοκες διαδικασίες
 • Δεν φορολογούνται τα έσοδα από την πώληση της ενέργειας
 • Τα έσοδα από την πώληση της ενέργειας, κάνουν απόσβεση της επένδυσης σε σύντομο χρονικό διάστημα
 • Είναι απλά στην τοποθέτηση τους
 • Είναι απολύτως αθόρυβα
 • Δεν παράγουν θερμότητα
 • Δεν χρειάζονται συντήρηση
 • Έχουν εγγύηση απόδοσης για 25 χρόνια

Υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ της ενέργειας που παράγεται και της ενέργειας που καταναλώνει ο καταναλωτής, κατά συνέπεια η ΔΕΗ εγκαθιστά ξεχωριστό μετρητή για την ενέργεια που αγοράζει. Το συνολικό ποσό συμψηφίζεται στον λογαριασμό της ΔΕΗ και η διαφορά επιστρέφεται στον καταναλωτή.

Ο καταναλωτής υπογράφει σύμβαση με την ΔΕΗ για να διοχετεύει όλη την παραγόμενη ενέργεια του φωτοβολταϊκού στο δίκτυο της. Η σύμβαση είναι 25ετους διάρκειας και με εγγυημένη τιμή αγοράς καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης τα 0,125 €/kWh. Αν υπολογίσουμε ότι ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 1kW (κιλοβάτ) παράγει κατά μέσο όρο 1150 – 1.600 kWh το χρόνο, ανάλογα με την ηλιοφάνεια και τις καιρικές συνθήκες της κάθε περιοχής, τότε τα έσοδα από 1 φωτοβολταϊκό ισχύος 10kW μπορούν να φτάσουν έως και 2.000€ το χρόνο.

Το κόστος της εγκατάστασης κυμαίνεται ανάλογα με την ισχύ του συστήματος. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να υπολογίσουμε ένα κόστος περίπου €1.300 έως 1.600€ ανα kW ισχύος. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την μελέτη του φωτοβολταϊκού σταθμού, τον εξοπλισμό, την μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση, την ασφάλιση και εγγύηση του φωτοβολταϊκού συστήματος.
Το ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο που προσφέρει η Metroenergy περιλαμβάνει την χρηματοδότηση του έργου σε ποσοστό έως και 100% μέσω τραπεζικού δανεισμού, εφόσον έχετε τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης από τράπεζα.

Σχεδιάζουμε για εσάς τα καλύτερα χρηματοδοτικά πακέτα σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις σας. Η αποπληρωμή του κεφαλαίου για την εγκατάσταση εξασφαλίζεται από την παραγωγή ενέργειας του συστήματος. Κατά συνέπεια στην ουσία το κόστος της εγκατάστασης είναι μηδενικό για τον ιδιοκτήτη.

Παράλληλα με το οικονομικό όφελος συμβάλλετε ταυτόχρονα και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η ενέργεια που παράγεται από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 1 kW, αποτρέπει την παραγωγή 1,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα το χρόνο, δηλαδή όσο θα απορροφούσαν 2 στρέμματα δάσους.

Επιπρόσθετα, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ). Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλάζουν το κλίμα της Γης, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον

Με επαγγελματισμό, αξιοπιστία και εμπειρία η METROENERGY καλύπτει πλήρως όλες τις προϋποθέσεις των κριτηρίων σας, στην αναζήτηση ενός οικιακού φ/β συστήματος με έμφαση στην λεπτομέρεια και με υψηλά ποιοτικά standards, σε όλα τα στάδια σχεδιασμού & υλοποίησης της εγκατάστασης.
Η εταιρία μας μπορεί να εγγυηθεί τη άρτια & μακροχρόνια λειτουργία του συστήματος σε συνδυασμό με την υψηλότερη απόδοση.

Ο σχεδιασμός και η μελέτη του φωτοβολταϊκού σταθμού πραγματοποιείται με:

 • Μέγιστη εκμετάλλευση χώρου
 • Αποφυγή σκιάσεων
 • Υπολογισμό κλίσεων και προσανατολισμών
 • Σωστή διαστασιολόγηση
 • Επιλογή κατάλληλων υλικών και εξαρτημάτων

Η Metroenergy προμηθεύεται επώνυμα πιστοποιημένα υλικά συστήματος:

Panel

 • Υψηλής απόδοσης
 • Πάντοτε θετικής ανοχής
 • Με πολλαπλές διόδους παράκαμψης για μεγαλύτερη απόδοση σε σκιά
 • Χαμηλού Θερμοκρασιακού συντελεστή
 • Υψηλή μηχανική αντοχή σύμφωνα με διεθνή πρότυπα
 • Μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης

Inverter

 • Πολλαπλές είσοδοι
 • Πολλαπλά ανεξάρτητα ΜΡΡ
 • Υψηλής απόδοσης
 • Αξιοπιστία
 • Δυνατότητα τηλεμετρίας χωρίς άλλη συσκευή

Βάσεις

 • Ανοξείδωτα εξαρτήματα και υλικά
 • Πιστοποιημένες για ανεμοπιέσεις και χιονοπτώσεις
 • Πιστοποιημένη αγκύρωση
 • Πιστοποιημένη στεγανοποίηση

Ηλεκτρολογικό υλικό

 • Πιστοποιημένα και κατάλληλα καλώδια για DC-AC
 • Κατάλληλη επιλογή διατομής καλωδίου για ελάχιστες απώλειες
 • Πιστοποιημένοι και κατάλληλοι κοννέκτορες
 • Πιστοποιημένοι πίνακες στεγανοί IP 65
 • Υποπίνακες DC με δυνατότητα απομόνωσης μεμονομένων στοιχειοσειρών
 • Αντικεραυνικά και κατάλληλοι ασφαλειοδιακόπτες σε όλους τους πίνακες
 • Τρίγωνο γείωσης με προδιαγραφές HD384 για ασφάλεια εγκατάστασης και οικίας
 • Φρεάτια επανελέγχου της γείωσης για περιοδική συντήρηση
 • Σωληνώσεις όδευσης καλωδίων κατάλληλης αντοχής

Εγκατάσταση

 • Πιστοποιημένα κατάλληλα συνεργεία
 • Εργοδηγός για την επίβλεψη του έργου
 • Εγκατάσταση σύμφωνα με πρότυπο ΕΝ 62446
Facebook 1350547725 Twitter 1350547063 YouTube 1350547169 RSS

prosfores2

buy-photovoltaics sell-photovoltaics

map greece2

cert2

sef2

brands