Ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο φωτοβολταϊκού πάρκου 'Metro Energy'
Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα 'Metro Energy'
αντλίες θερμότητας

Φωτοβολταϊκά πάρκα

forslide1H Metroenergy αναπτύσσεται το ίδιο δυναμικά και στο χώρο των φωτοβολταϊκών Πάρκων, παραδίδοντας συστήματα υψηλών προδιαγραφών και άρτιες κατασκευές έργων. Πιο συγκεκριμένα, διαθέτοντας την τεχνική εμπειρία έχει ήδη ολοκληρώσει και παραδώσει σε λειτουργία έργα συνολικής ισχύος 6 MW. Συνολικά έχουν εγκατασταθεί περισσότερα από 50 οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα και 40 φωτοβολταϊκά πάρκα μέχρι τις 31/12/2012 ενώ βρίσκονται υπό εκτέλεση συμβασιοποιημένα έργα συνολικής ισχύος 250Kw.

 

 

Πλεονεκτήματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου

 • Απευθείας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
 • Υψηλή αξιοπιστία-μεγάλη διάρκεια ζωής (έως και 40 έτη).
 • Δεν μολύνουν το περιβάλλον.
 • Μπορούν να εγκατασταθούν και μέσα στις πόλεις και δεν προσβάλουν αισθητικά το περιβάλλον.
 • Οι απαιτήσεις συντήρησης σχεδόν μηδενικές.
 • Μπορούν να συνδυαστούν με άλλες πηγές ενέργειας (άλλα συστήματα ΑΠΕ, ανεμογεννήτρια κλπ.)
 • Μπορούν εύκολα να αναβαθμιστούν.
 • Ενεργειακή ανεξαρτησία του χρήστη και χρηματικό όφελος.

Κίνητρα

 • Τιμή πώλησης παραγόμενης ενέργειας (εγγυημένη για 20 χρόνια).
 • Φορολογικές ελαφρύνσεις.
 • Εγγυημένος εξοπλισμός.
 • Μηδενική ρύπανση.

Απόδοση

Tο 1 kW έχει απόδοση ετησίως περίπου 1400 kWh.

Άρα, εάν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα Φ/Β πάρκο ισχύος 100 kW τότε η απόδοση θα είναι κατά μέσο όρο 140 ΜWh X 20 έτη (Κυμαίνεται ανάλογα με την γεωγραφική θέση).

Κέρδος

Οι τιμές στις οποίες η ΔΕΗ αγοράζει την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, βάσει της τελευταίας υπουργικής απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1288/9011 (ΦΕΚ 1103Β'/02-05-2013) από το Υ.ΠΕ.ΚΑ, εξαρτώνται την ισχύ του φωτοβολταϊκού πάρκου και παρουσιάζονται στον πίνακα:

Έτος / Μήνας Τιμή Ενέργειας (€/MWh) Φ/Β σε στεγες
Α > 100 kW Β <= 100 kW < =10kWp (€/Wh)
2013 Φεβρουάριος 95,00 120,00 125,00
2013 Αύγουστος 95,00 120,00 125,00
2014 Φεβρουάριος 90,00 115,00 120,00
2014 Αύγουστος 90,00 115,00 120,00
Για κάθε έτος ν από το 2015 και μετά (μΟΤΣ = Μέσος Όρος Τιμής) 1,1 * μΟΤΣ(ν-1) 1,2 * μΟΤΣ(ν-1)  
Διάρκεια 20 έτη 25 έτη

Εγγυήσεις

Η Metroenergy προσφέρει στους πελάτες της εγγυήσεις που φθάνουν μέχρι και τα 20 χρόνια για διάφορα μέρη των εγκαταστάσεων. Σκοπός μας είναι να σας κάνουμε να νιώθετε σίγουροι για την επένδυσή σας, 2 έτη εγγύηση από την Metroenergy

 • Εγγύηση καλής λειτουργίας και καλής εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος.
 • Πιστοποίηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης από 5KW έως όσων MW, ανεξάρτητο φορέα πιστοποιήσεων EUROCERT.
 • έως 12 έτη εγγύηση φωτοβολταϊκών πλαισίων (Panels).
 • έως 12 έτη εγγύηση αντιστροφέων (Inverters).
 • έως 20 έτη εγγύηση βάσεων.
 • έως 20 έτη Εγγύηση υπολοίπων υλικών. (Καλώδια Nexans Γαλλίας, Πίνακες και διακόπτες ΑΒΒ)
Facebook 1350547725 Twitter 1350547063 YouTube 1350547169 RSS

prosfores2

buy-photovoltaics sell-photovoltaics

map greece2

cert2

sef2

brands