Ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο φωτοβολταϊκού πάρκου 'Metro Energy'
Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα 'Metro Energy'
αντλίες θερμότητας

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2015

 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

 Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια.
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε και Ι.Κ.Ε) και ατομικές  επιχειρήσεις.
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις  
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία.
 • να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
  • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχει λάβει, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ  μέσα σε μία τριετία.
 • ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών,
 • οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος,
 • οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες
 • οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών,
 • η προβολή - προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους,
 • οι αμοιβές τρίτων.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 150.000 €

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης.

Η MetroEnergy αναλαμβάνει την σύνταξη φακέλου για επιδότηση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά και την υλοποίηση του έργου τόσο στον  κατασκευαστικό όσο και στον ενεργειακό τομέα.

 

“Μαύρο” στον λιγνίτη, ψήφο στις ΑΠΕ ρίχνει η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου

Η Κίνα σχεδιάζει να κλείσει 1.254 ανθρακωρυχεία μέσα στο 2015, σε μια προσπάθεια να μειώσει την παραγωγή του βρώμικου και ρυπογόνου ορυκτού καυσίμου κατά 77,79 εκατομμύρια τόνους.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική αντιμετώπισης της ολέθριας ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στη μετάβαση σε μια πράσινη ενεργειακή οικονομία βασισμένης στις ΑΠΕ.

Τη σχετική ανακοίνωση συνυπογράφουν η Εθνική Υπηρεσία Ενέργειας (NEA) και η Κρατική Υπηρεσία Ασφάλειας Ανθρακωρυχείων.

Ο κινέζος πρωθυπουργός Λη Κεκιάνγκ έχει υποστηρίξει ότι το Πεκίνο σκοπεύει να υιοθετήσει την πρόταση για συγκράτηση της κατανάλωσης άνθρακα σε “περιοχές-κλειδιά”.

Η παραγωγή άνθρακα στη χώρα μειώθηκε κατά 2,5% το 2014  -η πρώτη πτώση μετά από 14 χρόνια- ενώ η κατανάλωση μειώθηκε κατά 2,9%, σύμφωνα με στοιχεία της κλαδικής ένωσης των εταιρειών άνθρακα.

Τον Μάρτιο, σύμφωνα με την Κινεζική Ένωση Εταιρειών Άνθρακα, εννέα στα δέκα ανθρακωρυχεία της χώρας λειτουργούσαν με ζημίες, ενώ τα περιθώρια κέρδους έχουν συρρικνωθεί σε χαμηλά επίπεδα δεκαετίας.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο απομάκρυνσης από τον άνθρακα που έχει καταρτίσει η NEA για την περίοδο 2015-2020, θα προωθηθεί η ηλεκτροπαραγωγή και η τηλεθέρμανση από μονάδες φυσικού αερίου και ΑΠΕ προς αντικατάσταση των γεωγραφικά διεσπαρμένων μονάδων άνθρακα χαμηλής ποιότητας.

Ο μεγαλύτερος ρυπαντής του κόσμου θα απαγορεύσει επίσης την πώληση και καύση άνθρακα υψηλής περιεκτικότητας σε αιθάλη και θείο στις πλέον μολυσμένες περιοχές της χώρας συμπεριλαμβανομένων ορισμένων περιχώρων του Πεκίνου.

Στο Πεκίνο διατάχθηκε πέρυσι απαγόρευση της καύσης άνθρακα σε έξι κεντρικά τμήματα της πόλης, η οποία θα ισχύσει από το 2020. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης από το 2020 σε περιοχές του Πεκίνου και στα δέλτα του ποταμού Γιανγκτσέ και του Μαργαριταρένιου Ποταμού, οι βιομηχανικοί λέβητες άνθρακα θα αντικατασταθούν από λέβητες φυσικού αερίου ή σύγχρονους καθαρούς λέβητες άνθρακα.

Στην Κίνα λειτουργούν 600.000 βιομηχανικοί λέβητες άνθρακα, οι περισσότεροι σε οικιστικές περιοχές στα βόρεια της χώρας.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα επιδοτήσει τα καθαρά καύσιμα δίχως να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Προγενέστερο σχέδιο του υπουργείου Βιομηχανίας και Πληροφορικής προέβλεπε τη μείωση της κατανάλωσης άνθρακα κατά 80 εκατ. τόνους από το 2017 και περισσότερους από 160 εκατ. τόνους από το 2020.

Η κυβέρνηση της Κίνας σκοπεύει επίσης να μειώσει την ενεργειακή ένταση κατά 3,1 τοις εκατό μέσα στο 2015. Ως ενεργειακή ένταση ορίζεται ο λόγος της ενεργειακής κατανάλωσης προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και εκφράζει ένα ποσοτικό μέτρο της μέσης παραγωγικότητας του ενεργειακού τομέα, άμεσα συγκρίσιμο με τις επιδόσεις άλλων χωρών.

—Η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου στρέφεται στις ΑΠΕ

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κίνα εξελίσσεται σε παγκόσμια ατμομηχανή της ανάπτυξης των ΑΠΕ.

Ενώ πριν από κάμποσα χρόνια η ασιατική χώρα ξεκίνησε να προετοιμάζεται για το οικονομικό της άλμα επενδύοντας στα ορυκτά καύσιμα και σε ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες άνθρακα -με τα γνωστά ολέθρια αποτελέσματα για την ατμόσφαιρα των κινεζικών πόλεων- πλέον έχει ρίξει το βάρος στις ΑΠΕ και έχει αναδειχθεί σε παγκόσμια υπερδύναμη και σε αυτό τον κλάδο.

Το 2013 η Κίνα εκτοξεύτηκε από την πέμπτη στη δεύτερη θέση παγκοσμίως στα φωτοβολταϊκά με 11,3 νέα Γιγαβάτ εγκαθιστώντας όση ηλιακή ισχύ είχαν συνολικά οι ΗΠΑ.

Το 2014, η Κίνα έθεσε τον υπερφιλόδοξο στόχο του τριπλασιασμού της εγκατεστημένης φωτοβολταϊκής ισχύος ως το 2017 στα 70 Γιγαβάτ.

Επίσης, συγκεντρώνει τη μερίδα του λέοντος στη νέα ισχύ αιολικής ενέργειας με 25 Γιγαβάτ ή 45% επί της παγκόσμιας νέας αιολικής ισχύος το 2014.

Εντυπωσιακότερο όλων είναι ότι μέχρι το 2030 η “πράσινη” ισχύς της Κίνας θα είναι μεγαλύτερη από αυτή του συνόλου των αμερικανικών δικτύων.

econews

Αυτόνομο φωτοβολταϊκό για εξοχική κατοικία

Αυτόνομο φωτοβολταϊκό για εξοχική κατοικία

Περιλαμβάνει:

-2 πάνελ 185W γερμανικής κατασκευής

-Inverter 700W καθαρού ημιτόνου

-2 μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης 100 Amber η κάθε μία

Το αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα αυτό συνδυαζόμενο με έναν ηλιακό θερμοσίφωνα καλύπτει το 90% της εξοχικής κατοικίας σας.

Συνολικό κόστος: 1210 ευρώ +φ.π.α.

Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον: οι αιτήσεις, ο “πάγος” και οι προθέσεις του Λαφαζάνη

Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε χθες ο στη Βουλή ο Δημήτρης Χ. Kωνσταντόπουλος, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αιτωλοακαρνανίας σχετικά με το Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’οίκον”.

Απευθυνόμενος προς τον αρμόδιο υπουργό Ενέργειας, ο βουλευτής επισήμανε ότι σήμερα εκκρεμούν 25.000-30.000 αιτήσεις πολιτών για το Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’οίκον” οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Οι αιτούντες αυτοί, έχουν ήδη ολοκληρώσει την διαδικασία με την ΕΤΕΑΝ, έχουν εκδώσει με ιδία έξοδα τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (με κόστος 250 – 300 ευρώ έκαστο κατά μέσο όρο) και αναμένουν 12 και πλέον μήνες την υπαγωγή τους στο Πρόγραμμα.

Παράλληλα, η νέα προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 έχει ήδη ξεκινήσει με τομείς προτεραιότητας την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, καμία νέα δράση δεν έχει ανακοινωθεί για το Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’οίκον”.

Ο κ. Κωνσταντόπουλος ρωτά τον υπουργό εάν προτίθεται να δρομολογήσει την έναρξη του προγράμματος ‘’Εξοικονομώ κατ’οίκον’’ στα πλαίσια του ΣΕΣ 2014-2020 και εάν ναι, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί για την προκήρυξή του και πόσα νοικοκυριά προβλέπεται να αξιοποιήσουν τον προϋπολογισμό που θα διατεθεί;

Επίσης τον ρωτά, πώς θα χειριστεί τις 25.000-30.000 αιτήσεις για υπαγωγή στο Πρόγραμμα ‘’Εξοικονομώ κατ’οίκον’’ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα;”

—Τι έχει δηλώσει ο Λαφαζάνης

Κατά την πρόσφατη παρουσία του στη Ρίγα της Λετονίας στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Ενέργειας της ΕΕ, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης δήλωσε ότι “η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δεν λέει απολύτως τίποτα για πολίτες και νοικοκυριά που στερούνται πλήρως ενεργειακών πόρων αλλά ίσως και για αδύναμες οικονομίες που πιέζονται από την στασιμότητα και την ύφεση και διακατέχονται από χρόνια επενδυτική άπνοια, η οποία δύσκολα υποκαθίσταται από επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης.

Γι’ αυτό θα έλεγα ότι τα αιτήματα για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να ειδωθούν και από αυτή τη σκοπιά. Ως πολιτικές που θα είναι ενταγμένες στην συνολική προσπάθεια για την ανάπτυξη των ασθενέστερων οικονομιών και στην εξοικονόμηση πόρων που θα κατευθυνθούν στην αντιμετώπιση του κοινωνικού προβλήματος της ενεργειακής ανέχειας.

Θα πρόσθετα επίσης ότι η χρηματοδότηση αυτών των πολιτικών για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης συνιστά το μέγα θέμα, ιδιαίτερα για τις πιο αδύναμες οικονομικά χώρες και χώρες με σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα, ενώ ερώτημα παραμένει για τις ίδιες αυτές χώρες οι αναπτυξιακές προτεραιότητες που θα πρέπει να ακολουθήσουν.

Θα ήθελα με την ευκαιρία να επισημάνω επίσης ότι οι πολιτικές ενεργειακής απόδοσης μπορεί να καταγράφονται με ευκολία σε επίπεδο οδηγιών και κανόνων της ΕΕ, αλλά είναι δύσκολο να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά στην πράξη γιατί έχουν μεγάλο σχετικά κόστος και απαιτούν σημαντικές επενδύσεις. Πολύ περισσότερο που πολλές από τις ιδιαίτερα αποτελεσματικές τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης έχουν βαρύ οικονομικό κόστος και χρειάζονται κίνητρα, τα οποία πρέπει να δοθούν, προκειμένου να ωριμάσει η εφαρμογή τους”.

Με άλλα λόγια ο νέος υπουργός Ενέργειας, εγκλωβισμένος σε μια παλαιομαρξιστική (sic) λογική φτάνει στο σημείο να αποδίδει ταξικό πρόσημο ακόμα και στην εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία υποτίθεται ότι αποτελεί επιλογή μόνο για τις πλούσιες οικονομίες και τα νοικοκυριά με υψηλό εισόδημα.

Ο κ. Λαφαζάνης αγνοεί τα τεράστια οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που μπορεί να εξασφαλίσει για την Ελλάδα η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος και εστιάζει τις προσπάθειές του στην “πολυεπίπεδη” εκμετάλλευση του λιγνίτη (με γερμανικά κεφάλαια) και στην “πολυδιάστατη” δρομολόγηση αγωγών φυσικού αερίου που υποτίθεται θα φέρουν δισεκατομμύρια στο ελληνικό κράτος εάν και όποτε υλοποιηθούν.

Από τα συμφραζόμενα μπορούμε εύλογα να συμπεράνουμε ότι ο κλάδος της εξοικονόμησης ενέργειας που δημιούργησε χιλιάδες θέσεις εργασίας χάρη στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον και την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων άνω των 486 εκατ. Ευρώ από το 2009 ως το 2014 θα παραμείνει στον “πάγο” εξαιτίας της στάσης που υιοθετεί η νέα ηγεσία του υπουργείου “Περιβάλλοντος”.

Ηλιοθερμικά Συστήματα

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Μικρότερη επιφάνεια κάλυψης (1/2 συγκριτικά με απλούς συλλέκτες).

• Δεν χρειάζεται συγκεκριμένη κλίση η προσανατολισμό για να είναι αποδοτικό 

(το κυλινδρικό σχήμα βοηθού στην καλύτερη δυνατή απορρόφηση του ηλίου 

υπό οποιαδήποτε κλίση).

• Είναι αποδοτικότεροι σε συνθήκες ψύχους και σκίασης.

• Δεν χρειάζονται συντήρηση καθώς δεν έχουν ψυκτικό υγρό.

• Μικρό κόστος αντικατάστασης της λάμπας σε περίπτωση σπασίματος (15€) 

και κανονική λειτουργιά με βγαλμένη κάποια λάμπα (δεν υπάρχει απώλεια 

νερού).

• Μηδενική επιβάρυνση του δώματος ή της στέγης.

• Εξαιρετικό οπτικό αποτέλεσμα.

.Ηλιοθερμικό σύστημα 1000 lt

- 1 boiler 1000 lt

- 3 συλλέκτες κενού αέρος

- 30 λάμπες ανά συλλέκτη

- Ιδανικό για 25-30 άτομα

- Εγγύηση 10 χρόνια

Ηλιοθερμικό σύστημα 1500 lt

- 1 boiler 1500 lt

- 3 συλλέκτες κενού αέρος

- 30 λάμπες ανά συλλέκτη

- Ιδανικό για 40-45 άτομα

- Εγγύηση 10 χρόνια Η

Facebook 1350547725 Twitter 1350547063 YouTube 1350547169 RSS

prosfores2

buy-photovoltaics sell-photovoltaics

map greece2

cert2

sef2

brands